Chuan Chu Ren Jia (Szechuan Cuisine)

6040 Kingsway, Burnaby, BC